Đánh giá đối thủ cạnh tranh - Phân tích tổng quát về SEO của công ty đối thủ

Phân tích đối thủ là mốc khởi đầu tốt cho chiến lược SEO của bạn. Việc biết từ khóa mà đối thủ của bạn đang sử dụng giúp bạn có một cơ sở tốt để quyết định các từ khóa nên nhắm đến cho chiến lược SEO của mình.

Đối thủ của bạn đang làm gì?

Cách phân tích đối thủ rất đa dạng và còn tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ mạng mà họ đang hợp tác. Vì thế, sau khi tổng hợp được danh sách các từ khóa mà đối thủ của bạn đang sử dụng, bạn cần xem xét để quyết định những keyword phù hợp và giúp bạn tạo được lợi thế cạnh tranh so với các doanh nghiệp đối thủ khác.

Chúng tôi sẽ đưa ra một số điểm ngắn gọn về việc phân tích đối thủ như sau:

  • Từ khóa mà họ nhắm đến là gì?
  • Làm cách nào để tối ưu hóa những ràng buộc liên quan đến từ khóa?
  • Từ tìm kiếm sẽ dài khoảng bao nhiêu?
  • Họ có thông điệp nào độc đáo không?

Phân tích đối thủ không phải là việc bắt buộc nhưng nếu bạn có cái nhìn cụ thể về các cách thức khác nhau mà đối thủ của bạn đang sử dụng thì nó sẽ tạo cho bạn một nền tảng vững chắc để phát triển kế hoạch của riêng mình. Kết hợp với báo cáo SEO của redWEB, chúng tôi tin bạn sẽ có một "vũ khí" lợi hại cho việc tối ưu hóa website.

Hãy liên hệ redWEB!

Jesper Sølund Hansen
SEO / SEM

Bạn muốn biết thêm về SEO và Adwords?


Gọi 08 3820 9052
email@redweb.vn

Hãy liên lạc

Nhập thông tin liên lạc của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.