Đặt gói bảo trì Website tại redWEB

Gói bảo trì giúp website của bạn luôn được duy trì trong tình trạng tốt nhất, đảm bảo mọi cập nhật và nâng cao độ bảo mật cho website. Bạn có thể lựa chọn một trong hai gói bảo trì sau đây của redWEB:

Gói bảo trì căn bản - website của bạn sẽ được cập nhật đầy đủ các phiên cài đặt của Joomla trong cùng nhánh. Ví dụ phiên bản Joomla hiện tại của website là 2.5 sẽ được nâng cấp lên phiên bản 2.5 tương ứng.

Gói bảo trì nâng cao - website của bạn sẽ được cập nhật các module và component bên cạnh việc duy trì nâng cấp các phiên bản Joomla.

Đặt gói bảo trì tại redWEB theo mẫu dưới đây:


Required
Required
Required
Required
Required
Joomla + component + phần mở rộng thứ 3: xxx d
Joomla + component + phần mở rộng thứ 3 + Gói bảo mật căn bản redSECURE - Giá hằng năm từ: xxx d (tiết kiệm xxx d)
Required
Bạn được giảm 50% cho các phiên bản ngôn ngữ khác nhau và clone của website. Ngoài ra, bạn sẽ được giảm ngay 25% khi sử dụng gói bảo trì của redWEB cho nhiều website khác nhau. Liên lạc ngay với chúng tôi qua SĐT +84 838 20 90 52.

Các gói bảo trì tại redWEB

redUPDATE

redUPDATE #Joomla core CMS - Update các phiên bản mới nhất trong Joomla

  • Website luôn được nâng cấp lên các phiên bản Joomla trong cùng nhánh mới nhất
  • Cập nhật các thay đổi trong cùng nhánh

redUPDATE - Joomla og 3.parts komponenter

redUPDATE #Joomla + component và phần thứ 3

  • Cập nhật phiên bản Joomla trong cùng nhánh
  • Website được duy trì các component và phần mở rộng thứ 3 có sẵn khi cập nhật các phiên bản mới
  • Luôn luôn cập nhật các updates mới nhất và thay đổi các extension hết hạn.