Đặt hàng gói giải pháp an ninh của redWEB tại đây

redSECURE

Nếu website của bạn bị tấn công đồng nghĩa bạn sẽ mất hết các đơn đặt hàng của khách hàng và hacker cũng có thể thay đổi thông tin về bạn vĩnh viễn!

Bạn hoàn toàn có thể tránh được những phiền toái này!

Với gói giải pháp an toàn mạng tổng quát của redWEB, website của bạn sẽ được đảm bảo an toàn tuyệt đối, các lỗ hỏng an ninh được sửa chửa và cấu hình website của bạn sẽ được chúng tôi kiểm tra từ A tới Z.


Cộng thêm với dịch vụ bảo trì, chúng tôi sẽ đảm bảo các component Joomla bạn đang sử dụng sẽ được cập nhật lên thế hệ mới nhất đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Chúng tôi cập nhật Joomla core và tất cả các thành phần mở rộng khác.

Required
Required
Required
Required
Hãy liên hệ với chúng tôi để có giải pháp tốt với chi phí hợp lý nhất 

Các gói giải pháp an ninh mạng redSECURE

 

 

redsecure-medium

redSECURE #medium

  • Kiểm tra trang web của bạn, tìm kiếm các lỗ hỏng bảo mật
  • Kiểm tra cấu trúc file của máy chủ, phần mềm quản lý, phần mềm an ninh..
  • Chúng tôi sẽ giám sát trang web của bạn và đưa ra các phản ứng bảo vệ nếu bị tấn công

redsecureupdate

redSECURE + Joomla, các thành phần mở rộng

  • Bao gồm gói redSECURE medium
  • Cập nhật Joomla mới nhất
  • Cập nhật các module và 3rd party component mới nhất
  • Bạn hoàn toàn không cần lo lắng về việc mình sử dụng những version cũ