Bảo trì - Hãy để chúng tôi cập nhật cài đặt Joomla cho bạn

Hãy dành thời gian cho những công việc khác, chúng tôi sẽ lo việc bảo trì website cho bạn. Với gói bảo trì toàn bộ, chúng tôi sẽ đảm bảo tất cả các component và module trong website của bạn sẽ được cập nhật đầy đủ.

Gói bảo trì

Với gói bảo trì tại redWEB, bạn sẽ luôn có một trong những công cụ tốt nhất cho website của mình. Chúng tôi sẽ luôn cập nhật các component và module một cách nhanh nhất. 

Ngoài ra, nếu như bạn cần nâng cấp toàn bộ thiết lập Joomla, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn. Việc nâng cấp toàn bộ Joomla không nằm trong gói bảo trì, bạn có thể xem thêm việc nâng cấp Joomla tại đây.

Đặt hàng gói dịch vụ bảo trì