Birgitte Rubæk - website hồ sơ

Từ ý tưởng đến sản phẩm hoàn thành

Birgitte Rubæk đến redWEB với công ty mới thành lập của mình và yêu cầu giúp đỡ để một trang web ngon. Với đánh giá dự án đã được chứng minh của chúng tôi, chúng tôi có cuộc họp kickoff phát triển khái niệm cho các trang web và đăng wireframen. Bước tiếp theo là một thiết kế rất nên khơi dậy niềm tin của khách hàng và chảy ra cá tính và một logo nói lên mục tiêu. Với Birgitte Rubæk tập trung vào các trang web được hỗ trợ bởi các dịch vụ cung cấp và cô gọi đến hoạt động rõ ràng có chứa phía trước bây giờ tất cả khái niệm Birgitte Rubæks.

 

Sparring chuyên nghiệp và chuyển giao

Birgitte Rubæk luôn luôn là trong các chi tiết trên trang web, mà đã dẫn đến sự hợp tác tốt cả Birgitte Rubæk và redWEB có thể tự hào. Birgitte tại là tự hành với các giải pháp mà có thể phát triển trong bước với việc kinh doanh của mình.

 

Về hợp tác

Tôi đã được chào đón bởi đội ngũ nhân viên rất thân thiện và chào đón tại redWEB người có quyền kiểm soát hoàn toàn mọi chi tiết của quá trình tạo và thiết kế trang web của tôi. Tôi thực sự thích những tính cách mà tôi đã gặp, nơi hài hước và dịch vụ đi tay trong tay.

Nhân viên rất có năng lực và tay nghề cao người hiểu và đối phó với tôi như là một khách hàng, do đó, nó là một sự hợp tác tốt đẹp và bình đẳng.
Với đội ngũ siêu tốt :-)
 ”

Jerri K. Christiansen
Chief Operating Officer

Bạn cần tư vấn thêm?


Gọi (+84) 931 453 807
jerri@redweb.vn

Hãy liên lạc

Nhập thông tin liên lạc của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.

 
 


Khách Hàng Liên Quan