Bài đọc thứ nhất - Trò chơi

Trò chơi học tập trực tuyến trên thế giới. Chúng tôi đã giúp để phát triển 36 trò chơi vui nhộn và giáo dục để sử dụng trong các lớp mẫu giáo của Đan Mạch.


Jerri K. G. Christiansen
Chief Operating Officer

  Bạn cần tư vấn thêm?


Gọi (+84) 931 453 807
jerri@redweb.vn

Hãy liên lạc

Nhập thông tin liên lạc của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.

 

Tìm hiểu trong khi chơi

Mỗi phòng trong số 36 trò chơi độc đáo giúp ít nhất để có được một học khởi đầu tốt và bắt đầu đọc.

Chơi gói phần mềm được thiết kế dành cho các nhà xuất bản Egmont, và chia theo chủ đề trong sáu cuộc phiêu lưu khác nhau. Chúng tôi đã được đi cho kịch bản, phát triển khái niệm, quy hoạch, thiết kế, hoạt hình và trò chơi phát triển trong hợp tác với Egmont và các tác giả nổi tiếng, Ina Borstrøm và Dorthe Klint Petersen.

Đối với chúng tôi, điều quan trọng là làm cho các trò chơi giải trí và nhát như những gì để học cũng sẽ được vui vẻ. Và đó là một thành công. Với hơn 500 người một ngày, là người đầu tiên đọc tốt trên con đường của họ vào hầu hết các lớp học mẫu giáo của Đan Mạch.


Một dự án lớn

Đằng sau dự án là công việc của một năm tốt. Các trò chơi được xây dựng trong Flash, và sử dụng Joomla là nó có thể, đơn giản và dễ dàng, để duy trì các nội dung. Nếu một trường hợp nhiệm vụ. không cho hiệu quả mong muốn, các Egmont, thậm chí điều chỉnh.

Các gói phần mềm trò chơi là một trong những trò chơi yêu thích chó con nó đi đâu để giúp các Bucks lớn tiếng gầm trong cuộc chiến chống lại các troll nguy hiểm.

Cuộc chiến quyền anh khi nó là thú vị nhất - Giải quyết một nhiệm vụ một cách chính xác, sử dụng dê một trong bảy thủ đoạn điên để đánh bại các troll ra. Cuối cùng bạn có được anh ta đẩy xuống nước, và bây giờ con dê có thể di chuyển tới đồng cỏ trên núi.

Anders Trans Sørensen

Đọc thêm
về quá trình đằng sau dự án này


Liên hệ:
Gọi 08 3820 9052
jerri@redweb.vn

Hãy liên lạc

Nhập thông tin liên lạc của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.