H.C. Andersens Festivals
Festivalsite og App


Jerri K. G. Christiansen
Chief Operating Officer

  Bạn cần tư vấn thêm?


Gọi (+84) 931 453 807
jerri@redweb.vn

Hãy liên lạc

Nhập thông tin liên lạc của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.

 

H.C. Andersens univers skabt digitalt

Dự án đã có một quá trình hoàn hảo với một sparring siêu tốt tự nhiên tăng cường mạnh mẽ chống lại các sự kiện trong tuần.

Thư ký Liên hoan trong thời gian tới và xung quanh các lễ hội đã rất tích cực và sử dụng phương tiện truyền thông kỹ thuật số truyền thông và tâm trạng vô cùng tích cực cơ cấu cho các sự kiện khác nhau. Và sparring giữa cả các tình nguyện viên và nhân viên thường trực tại sekretaritater và đội ngũ hỗ trợ của Redweb làm việc hoàn hảo.


Tích hợp ứng dụng

Các ứng dụng đã làm cho nó rất dễ dàng để được lễ hội goer, và đã tạo ra một cái nhìn tổng quan của các sự kiện, thời gian và địa điểm.

Bạn bao gồm cơ hội để có được một cái nhìn tổng quan về các sự kiện trong ngày, click vào từng sự kiện để xem thông tin chi tiết về sự kiện này, thời gian nào nó được thực hiện, và không nhất xem vị trí hiện tại của bạn liên quan đến hiện trường.

Ngoài ra, lễ hội Ban Bí thư là một kênh thông tin liên lạc trực tiếp để festivalgængeren khi thay đổi chương trình và những thứ khác được phổ biến.


redWEB là một đối tác rất chuyên nghiệp, những người đã tham gia từ khái niệm để xây dựng trang web cho HC Liên hoan Andersen. Các trang web phải có khả năng xử lý các giải pháp kỹ thuật phức tạp ví dụ, một chương trình lễ hội lên đến 400-500 sự kiện và nhiều địa điểm. Mặc dù có một thời gian áp lực rất lớn đã thành công redWEB để cung cấp một sản phẩm mạnh mẽ. Chúng tôi mong muốn tiếp tục phát triển các trang web và phát triển các giải pháp kỹ thuật số.

reference hca peter
Peter Bøgholm
Festivaldirektør
Anders Trans Sørensen

Đọc thêm
về quá trình đằng sau dự án này


Liên hệ:
Gọi 08 3820 9052
jerri@redweb.vn

Hãy liên lạc

Nhập thông tin liên lạc của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.