Kolding Municipality

Website Municipality với Joomla

Trong công tác với website Kolding Municipality, chúng tôi đã trải qua một phân tích sơ bộ toàn diện và hình thức "Wireframing" cơ bản đã được đặt dưới kính hiển vi, để cung cấp cho các trang web của một cấu trúc tối ưu.

Các nhân viên của các đô thị của Kolding, trong đó duy trì và cập nhật các trang web đã được dễ dàng hơn, và nó là nội bộ trở nên linh hoạt hơn để làm việc với nội dung.

KoldingKommune 02

 

Thiết kế đơn giản và ánh sáng được xây dựng trong một template Joomla, đảm bảo một trang web rõ ràng và súc tích, nơi người dùng sẽ được trải nghiệm một cách rõ ràng, được dẫn dắt một cách chính xác vị trí mong muốn trên trang.

Tự phục vụ là quan trọng trong trang web Kolding Municipality, và điều quan trọng là người sử dụng kể từ khi trải qua nó như là người dùng thân thiện và dễ dàng điều hướng trong. Do đó, trọng tâm đã được nhiều tập trung vào giai đoạn xây dựng và thiết kế, như redWEB có nhiều kinh nghiệm trong chuẩn bị với một mức độ cao về tính chuyên nghiệp.

Kolding Municipality coi trọng thân thiện của các nhân viên của các đô thị, cho dù đó là một giám đốc thành phố hoặc trợ xã hội và chăm sóc sức khỏe là chủ sử dụng.

Trên bảng vẽ, chúng tôi tại redWEB chỉ là bây giờ intranet Kolding Municipality, mà về cơ bản được xây dựng qua các khu vực tập trung giống như trên trang web của họ, và người sử dụng là hoàn toàn ở phía trên cùng của "phải có" danh sách.
Jerri K. G. Christiansen
Chief Operating Officer

  Bạn cần tư vấn thêm?


Gọi (+84) 931 453 807
jerri@redweb.vn

Hãy liên lạc

Nhập thông tin liên lạc của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.

 
 


Khách Hàng Liên Quan