Viện Đào tạo Maersk - Khóa học Tích hợp công cụ xử lý.

 

Ronni K. G. Christiansen
Giám đốc

  


Gọi 08 3820 9052
email@redweb.vn

Hãy liên lạc

Nhập thông tin liên lạc của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.

 

Về project

redWEB được giao nhiệm vụ để tạo điều kiện cho việc bán các khóa học trực tuyến với Maersk Đào tạo trong khi đứng như cung cấp kỹ thuật, bằng cách thực hiện đào tạo tại chỗ, với việc tích hợp vào công cụ quản lý khóa học hiện có. Mục tiêu đầu tiên là người ta có thể dễ dàng và nhanh chóng có được một cái nhìn tổng quan về khóa học và đăng ký.

Hệ thống này cũng nên tối ưu hóa quy trình đăng ký khóa học tại Maersk Đào tạo bằng cách tiết kiệm nguồn lực của các nhân viên có liên quan. Ngoài ra, nên các cổng thông tin khóa học cung cấp cho khách hàng tiếp cận với quá trình thông tin / booking - giờ làm việc bình thường ngay cả bên ngoài, do đó, Maersk Đào tạo phục vụ tốt hơn khách hàng trên toàn thế giới, 24 giờ một ngày mỗi ngày trong năm khi khách hàng cần chứ không phải chỉ khi văn phòng được mở ra.Dễ dàng nhìn tổng quan tất nhiên

Trên trang web của bạn có thể nhanh chóng có được một cái nhìn tổng quan về các khóa học mà Maersk Đào tạo cung cấp. Các khóa học được thiết lập trên các trang web trong tổ chờ đợi thành phần, phát triển bởi redWEB.

Các cấu trúc có nghĩa là bạn có thể tìm kiếm các khóa học brancherelaterede- hoặc dựa trên địa điểm, và do đó chỉ các khóa học có liên quan trình bày.

Tương tự như vậy, nó có thể tìm kiếm bằng cách sử dụng văn bản miễn phí, nếu bạn đã biết tên của khóa học. Maersk Đào tạo giao cho bản thân các vị trí và thể loại của khóa học, sau đó nó sẽ tự động lập chỉ mục trên trang web. Nó có thể đọc nhiều hơn, cả trên sân và vị trí, và để đăng ký khóa học trực tiếp trên website.

 


Dịch vụ Web tích hợp - tối ưu hóa quá trình đào tạo tại Maersk

maersk-4Để đơn giản hóa việc quản lý và quy trình công việc tối ưu hóa tại Maersk Đào tạo, sẵn sàng chờ đợi cùng với Maersk Đào tạo hệ thống quản lý nguồn lực nội bộ.

Qua webserviceintegration đăng ký tất cả các đặt thực hiện thông qua các tổ cũng chờ đợi trong hệ thống quản lý tài nguyên. Tương tự như vậy, nó có thể làm cho các đặt phòng trong hệ thống quản lý tài nguyên, sau đó được ghi lại trong sự chờ đợi nuôi. Điều này đảm bảo rằng các khóa học không được đặt theo từng khóa học đã xác định địa điểm của Maersk Đào tạo giới hạn. Việc tích hợp cũng phóng các nguồn lực tại Maersk Đào tạo mà chỉ cần nghĩ đến một hệ thống ngay cả khi hệ thống bao gồm một số các thực thể.

Bằng cách phát hành các nguồn lực tại Maersk Đào tạo, các nguồn lực được phân bổ để tập trung vào sự phát triển của doanh nghiệp, chứ không phải là quản trị hệ thống CNTT nặng.B2B portal – Chìa khóa điện tử quản lý tài khoản

 

maersk-5

Có được phát triển một cổng thông tin B2B hoàn toàn với trang web nơi Maersk Đào tạo khách hàng lớn có thể đăng nhập vào trang web và đạt được một cái nhìn tổng quan về lịch sử khóa học của họ. Khu vực B2B làm cho nó dễ dàng cho khách hàng lớn để quản lý tuyển sinh khóa học về điều khoản của họ. Họ do đó không phụ thuộc vào việc đào tạo Maersk ngồi bên điện thoại sẵn sàng để xử lý việc đặt, nhưng sẽ được trao cơ hội để ghi danh nhân viên của họ 24/7 tại thuận tiện của họ. Bởi có khu vực khách hàng này tập trung củng cố mối quan hệ Maersk Đào tạo cho khách hàng trọng điểm trong phát triển đặc biệt B2B Portal có thể tự phục vụ khi họ cần chúng và trên các điều khoản của họ.

Ngoài toàn bộ lịch sử của tất cả các nhân viên đã tham dự các khóa học tại Maersk Đào tạo, họ cũng có thể xem trạng thái của các khóa học hoàn thành và ghi danh nhiều người tại một thời điểm. Toàn bộ dự án được dựa trên một hội thảo và wireframe mô hình, được trình bày với một số các khách hàng lớn của Maersk Đào tạo, mà đến đầu vào và thông tin phản hồi và một giải pháp phù hợp hơn cho phù hợp với nhu cầu của các khách hàng lớn. Cổng thông tin B2B cũng được tích hợp trực tiếp vào hệ thống quản lý nguồn lực nội bộ.

Cung cấp kỹ thuật và đối tác

redWEB đứng như nhà cung cấp kỹ thuật cho các giải pháp, nhưng hoạt động như nhau như là một đối tác sparring cho Maersk Đào tạo. Qua thoại liên tục giữa các nhà cung cấp và khách hàng, đảm bảo quan điểm nền tảng để cập nhật. Sáng kiến ​​mới nhằm cải thiện nền tảng bán hàng và tối ưu hóa chung cho trang web, giúp đảm bảo một giải pháp mà Maersk Đào tạo sẽ được hưởng, trong vài năm tới.

 

 


Phát biểu từ Viện Đào tạo Maersk

redWEB và Maersk Đào tạo đã có hơn ba năm qua đã hoàn thành hơn 30 tiểu dự án khác nhau và chúng tôi hoàn toàn hài lòng với trình độ kỹ thuật cao cũng như khả năng của họ để dịch những gì chúng tôi muốn là một thực tế mà chức năng. redWEB hiệu quả, năng suất và sản lượng của họ tập trung có giá trị trong tổ chức của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác với redWEB trong nhiều năm.

Christian Solmunde Michelsen
Giám đốc tiếp thị toàn cầu, đào tạo Maersk

Xem thêm về quá trình đằng sau dự án này


Liên hệ tại đây
Gọi 08 3820 9052
jerri@redweb.vn

Hãy liên lạc

Nhập thông tin liên lạc của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.