Verner Viking - Kampen om patentet

Đảng Nhân dân Đan Mạch hỏi redWEB để được giúp đỡ để nâng cao nhận thức về trưng cầu dân ý về các bằng sáng chế của EU. Kết quả là một trò chơi tương tác trực tuyến.


Ronni K. G. Christiansen
Giám đốc

  


Gọi 08 3820 9052
email@redweb.vn

Hãy liên lạc

Nhập thông tin liên lạc của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.

 

Kể chuyện ở mức cao

Dựa trên một trò chơi nền tảng cổ điển, mục tiêu của trò chơi là để tạo ra nhận thức về sự lựa chọn người, trong đó sẽ quyết định liệu có nên giới thiệu một Tòa án Sáng chế châu Âu. Verner Viking tượng trưng cho công ty có một phát minh được cấp bằng sáng chế. redWEB đã được chịu trách nhiệm cho việc vẽ lên các khái niệm, kịch bản, hình ảnh minh họa, và thực hiện các trò chơi.

Một câu chuyện ban đầu kể về những gì bằng sáng chế Tòa án và làm thế nào nó ảnh hưởng đến Verner Viking. Bạn chỉ đạo Verner Viking qua cấp độ đầy trở ngại đó. Các quan chức EU và đồng tiền chung châu Âu. Trên đường, bạn phải thu thập điện-up như vậy. bia hơi, ống cam thảo, bánh quế, đồng tiền của Đan Mạch và bỏ phiếu. Các mục này tượng trưng cho một số trong những điều mà DF đã vật lộn trong EU, làm cho người sử dụng biết về sự xuất hiện của DF trong EU.


Đạt được trong các phương tiện truyền thông

Sau sự ra mắt của trò chơi, đạt diễn ra trong các phương tiện truyền thông. Trong số các đài phát thanh vô cùng phổ biến Monte Carlo tại P3, như đã đề cập trò chơi và chia sẻ nó trên trang facebook của họ với gần 200.000 người theo dõi. Một thành công kể từ khi các đối tượng mục tiêu cho các trò chơi là một đối tượng như Monte Carlos thính giả. Phương tiện truyền thông lớn khác cũng mang đến tin của trò chơi, bao gồm cả Berlingske và BT, dẫn đến lưu lượng truy cập đến các trang web và do đó nhận thức của đối tượng, đó là mục đích chính của chiến dịch.


Tôi cá nhân khá hài lòng với nó như thế nào là tất cả đất nước. Hàng trăm ngàn người Đan Mạch đã làm quen với các trò chơi, và nếu bạn làm cho nó trong nền kinh tế so với bao nhiêu PR chúng tôi đã nhận cho vương miện, đó là hoàn vốn thực sự không xấu như vậy. Tôi đã rất vui, chúng tôi đã có tất cả học được điều gì đó từ nó và các khách hàng (tức là chúng ta) cũng là hạnh phúc. Vì vậy, bạn có thể / nên vỗ chính mình trên vai với các công việc chuyên môn tốt mà bạn đã thực hiện! Vì vậy, cảm ơn bạn đã nỗ lực, nó đã là một niềm vui để làm việc với các bạn ở nơi này.

df-logo

Nyhedschef, Lars Ohlsen
Pressetjenesten (DF)

Ronni Christiansen

Đọc thêm
về quá trình đằng sau dự án này


Liên hệ:
Gọi 08 3820 9052
jerri@redweb.vn

Hãy liên lạc

Nhập thông tin liên lạc của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.