Kiểm tra phân tách

Kiểm tra phân tách - bạn đang sử dụng giải pháp tốt nhất?

 

Phương pháp kiểm tra phân tách A / B (còn được gọi là split testing) là một phương pháp mà trong đó hai hướng giải pháp A/B sẽ cùng được so sánh trong một môi trường/tình huống nhất định và qua đó đánh giá xem giải pháp nào hiệu quả hơn. Lý do mà chúng tôi sử dụng split test là vì nó là một trong những công cụ tối ưu hoá đơn giản và hiệu quả nhất hiện tại. 

Cách thức split test hoạt động đó là sử dụng một đoạn code và một vài tool chuyên biệt để phân tách người dùng theo ý muốn. Ví dụ như bạn đang vân phân nên chọn màu gì cho nút "Mua hàng", xanh hay đỏ? Bạn có thể tạo ra hai phiên bản trang web và sử dụng "split test" để làm cho 50% người xem thấy nút "Mua hàng" màu xanh vào 50% còn lại sẽ thấy màu đỏ. Sau khi thu nhập các số liệu về sự tương tác của người dùng với hai màu xanh đỏ, bạn sẽ biết được màu nút nào cho ra kết quả tốt hơn.

 

Những vấn đề nào có thể sử dụng Kiểm tra phân tách?

Với phương pháp tách A / B, bạn có thể sử dụng để kiếm tra tính hiệu quả trên mọi vấn đề của website. Đó có thể là tiêu đề bài báo được nhiều người đọc nhất, mức giá thích hợp mà khách hàng chịu chi trả cho sản phẩm hoặc kiểm tra setup nào trên website khiến người xem ở lại trang lâu nhất. Hầu như không có giới hạn nào cho các bài kiểm tra split test. 

Tại redWEB chúng tôi là chuyên gia trong việc xử lý, áp dụng và phân tích những bài kiểm tra phân tách như trên. Hãy để chúng tôi mang lại những giải pháp tốt nhất cho website của bạn.
Jerri K. Christiansen
Chief Operating Officer

Bạn cần tư vấn thêm?


Gọi (+84) 931 453 807
jerri@redweb.vn

Hãy liên lạc

Nhập thông tin liên lạc của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.

 

Chúng tôi đã thực hiện Kiểm tra phân tách cho: