Bạn đang cần tìm một lập trình viên ứng dụng?

Bạn đang cần một đơn vị lập trình ứng dụng?

redWEB có một nguồn nhân lực để phát triển các ứng dụng, họ tài giòi, có chuyên môn cao về các ứng dụng cho Android, iPhone, Windows 8 và họ luôn có nhiệt huyết.

Thế mạnh của redWEB là phát triển các ứng dụng trên iOS và Android. Tuy nhiên, với thị trường ngày một tiềm năng từ Windows 8 , chúng tôi đang dần hoàn thiện mình để phát triển các kỹ năng về Windows để đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu mà khách hàng của mình đưa ra.

Liên hệ chúng tôi

Chúng tôi có thể làm gì cho bạn? 


Chúng tôi phát triển 3 loại ứng dụng chủ chốt được gọi là ứng dụng gốc (native), ứng dụng lai (hybrid) và ứng dụng Web.

Ứng dụng Gốc là loại ứng dụng dành để phát triển cho một nền tảng cụ thể, ví dụ như iOS. Với ứng dụng Gốc, bạn có thể tạo được các ứng dụng nhanh và hiệu quả nhất. 

Ứng dụng Web tập trung vào việc tích hợp các chức năng trong ứng dụng vào các trình trình duyệt (browser) thông qua PHP hoặc ASP. Ứng dụng web có sự liên quan mật thiết với các thiết kế responsive cho website.

Ứng dụng Lai, tương tự với ứng dụng Gốc, là ứng dụng có thể chạy trực tiếp trên điện thoại đi dộng, tablet, được publish trên Appstore và Play Store. Sự khác nhau giữa ứng dụng Lai và ứng dụng Gốc nằm ở việc chúng được lập trình thông qua các công nghệ web khác nhau như HTML5, CSS hay Javascript. Mặt bất lợi của điều này là các ứng dụng Lai không cung cấp nhiều sự khai thác cho người dùng và tốc độ chạy của app không tốt như ứng dụng Gốc vì do những ứng dụng Gốc được khai thác trực tiếp từ các resource trong mobile.

Ứng dụng Hybrid thì cũng như ứng dụng Native. Ví dụ là khi ứng dụng chạy trực tiếp trên thiết bị điện thoại hay máy tính bảng và được công khai trên cửa hàng ứng dụng của iOS hay Android. Có cái khác là ứng dụng Hybrid được lên chương trình thông qua công nghệ làm web, HTML5, CSS và Javascript . Nhược điểm của nó là có rất ít cơ hội cho ứng dụng Hybrid và tốc độ của nó thì không được tốt như của ứng dụng Native, khi mà môt ứng dụng được lên chương trình trực tiếp để khai thác nguồn của thiết bị di động.

Công cụ phát triển ứng dụng mà chúng tôi dùng là gì?

Chúng tôi sử dụng rất nhiều công cụ phát triển ứng dụng khác nhau dùng cho các hệ thống khác nhau và điều này đảm cho bảo chất lượng của các ứng dụng mà chúng tôi phát triển. 

Windows phone:

  • Visual Studio

iOS:

  • xCode

Android:

  • Google ADT ( Eclipse )
  • IntelliJ IDEA

Ngoài ra, chúng tôi dùng:

  • Adobe Flash cho chạy việc mẫu thử nghiệm và phát triển các cross platform
  • Với ứng dụng Web và Hybrid, chúng tôi sử dụng PhoneGap
  • Ngoài ra, chúng tôi dùng Aptana cho PHP , Javascript và Titanium .

 

Chi phí bao nhiêu cho việc làm một chương trình ứng dụng?

Chi phí khác nhau tùy theo từng công việc, tuy nhiên redWEB luôn có thể hỗ trợ bạn tốt nhất trong tất cả mọi vấn đề. Bạn luôn có thể gọi chúng tôi để trao đổi về việc phát triển ứng dụng, hoặc nhập thông tin của bạn tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất. 

Jerri K. Christiansen
Chief Operating Officer

Bạn cần tư vấn thêm?


Gọi (+84) 931 453 807
jerri@redweb.vn

Hãy liên lạc

Nhập thông tin liên lạc của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.