Nhân Sự

Nhân viên

Điều Hành

Ronni K. G. Christiansen
Chief Executive Officer
(+45) 23 888 770
Jerri K. G. Christiansen
Chief Operating Officer
(+84) 931 453 807

Quản Lý

Nguyễn Nhật Lữ
Quản Lý Kỹ Thuật Dự án
(+84) 938 411 430

Sale

Looking for you?
Open Position
(+84) 08 3820 9052
job@redweb.vn

Quản lý nhân sự

Nguyễn Ngọc Triệu
Hành chính nhân sự
(+84) 933 57 22 02

Lập trình frontend

Hoàng Thị Cẩm Sự
Trưởng Nhóm Frontend
(+84) 932 968 462
Maryna Shandak
Frontend Developer
(+84) 901 445 847
Phạm Bá Tài
Frontend Developer
(+84) 979 62 56 36
Trần Thị Huyền Trang
Frontend Developer
(+84) 165 6133 238
Nguyễn Thị Nga
Frontend Developer
(+84) 96 291 6709

Lập Trình backend

Trần Quang Thông
Trưởng Nhóm Backend
+84 975 87 17 18
Phạm Anh Đức
Backend Developer
(+84) 985 507 863
Vương Huỳnh Thanh Tú
Backend Developer
(+84) 1652 679 144
Vladimir Shandak
Backend Developer
(+84) 901 445 837
Vũ Hoài Việt
Backend Developer
(+84) 903 181 679

Thiết Kế

Looking for you?
Open Position
(+84) 08 3820 9052
job@redweb.vn

QA

Tăng Khánh Phú
Global QA Leader
(+84) 949 258 333

Marketing

Trần Xuân Thanh Trúc
Content and Marketing Manager
(+84) 93 584 8053

Hosting

Nguyễn Cao Hoài
System Administrator
(+84) 90 232 2324

Quốc Tế

Daniel Paulse
Lập Trình Viên Ứng Dụng
+45 23 888 774
Christoffer Bisander
System Administrator
60 254 005
Steffen Rytter Postas
System Administrator
60 254 002
Noemí Sánchez del Río
Backender
(+34) 644 256 948
Bo Foght
Frontend Developer
(+45) 23 888 773
Hans Henrik Christensen
Senior Frontender
(+45) 23 888 776
Mads Enemark
Frontend Developer
(+45) 60 25 40 04
Luis Lukas
Backend Developer
Ronni K. G. Christiansen
Chief Executive Officer
(+45) 23 888 770
Florian Voutzinos
Backend Developer
(+33) 6 95 22 92 97
Kristijan Živčec
Backend Developer
Julien Vonthron
Backend Developer
Mathew Lenning
Backend Developer
(+81) 080 333 722 61
Puneet Kala
Backend Developer
Roberto Segura
Backend Developer
(+34) 636 420 530
Jim Vestergaard
Kinh Doanh
(+45) 22 919 684
Britta Jonasson Stender
Giám Đốc Thiết Kế
(+45) 60 254 006
Mathias Juul Jensen
Giám Đốc Thiết Kế
Dir. tlf.: 60 254 003
Martin Walther
Giám Đốc Thiết Kế
(+45) 60 254 006
Thorbjørn Steen
Lập Trình Viên Ứng Dụng
Tien Loan Tran
Lập Trình Viên Ứng Dụng
Jesper Sølund Hansen
Tư vấn SEO/SEM
(+45) 60 254 009
Lillian Rosendal
Hành Chánh & Kế Toán
(+45) 23 888 771
Ole Bang Ottosen
Giám đốc biên dịch và phát hành
Joe Sonne
Canada Sale + Trưởng Dự Án
Oscar Iboy
Kiểm định
Petar Tuović
Lập Trình Backend
Tito Alvarez
Lập Trình Backend
(+502) 5527-1086
TJ Baker
Nhóm Vận Hành US