Nhân Sự

Nhân viên

Điều Hành

Ronni K. G. Christiansen
Chief Executive Officer
(+45) 23 888 770
Jerri K. G. Christiansen
Chief Operating Officer
(+84) 931 453 807

Quản Lý

Nguyễn Nhật Lữ
Technical Project Manager
(+84) 938 411 430

Sale

Nguyễn Thị Thanh Xuân
Sales Executive
(+84) 901 446 614
Võ Ngọc Thanh Duy
Sales Executive
(+84) 901 446 612

Quản lý nhân sự

Nguyễn Ngọc Triệu
HR & Administrator
(+84) 933 57 22 02

Lập trình frontend

Hoàng Thị Cẩm Sự
Frontend Leader
(+84) 932 968 462
Trần Thanh Tiến
Frontend Developer
(+84) 123 453 8113
Phạm Bá Tài
Frontend Developer
(+84) 979 62 56 36
Trần Thị Huyền Trang
Frontend Developer
(+84) 165 6133 238
Nguyễn Thị Nga
Frontend Developer
(+84) 96 291 6709

Lập Trình backend

Trần Quang Thông
Backend Leader
+84 975 87 17 18
Phạm Anh Đức
Backend Developer
(+84) 985 507 863
Vương Huỳnh Thanh Tú
Backend Developer
(+84) 1652 679 144
Vũ Hoài Việt
Backend Developer
(+84) 903 181 679

Thiết Kế

Lý Gia Phú
Designer
(+84) 122 569 3008

QA

Tăng Khánh Phú
Global QA Leader
(+84) 949 258 333
Nhan Huynh
Quality Assurance
(+84) 898 676 856
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Quality Assurance
(+84) 963 282 927

Marketing

Trần Xuân Thanh Trúc
Content and Marketing Manager
(+84) 93 584 8053

Hosting

Nguyễn Cao Hoài
System Administrator
(+84) 90 232 2324

Quốc Tế

Puneet Kala
QA member
Daniel Paulse
Lập Trình Viên Ứng Dụng
+45 23 888 774
Steffen Rytter Postas
System Administrator
60 254 002
Noemí Sánchez del Río
Backender
(+34) 644 256 948
Christoffer Bisander
System Administrator
60 254 005
Bo Foght
Frontend Developer
(+45) 23 888 773
Hans Henrik Christensen
Senior Frontender
(+45) 23 888 776
Mads Enemark
Frontend Developer
(+45) 60 25 40 04
Luis Lukas
Backend Developer
Ronni K. G. Christiansen
Chief Executive Officer
(+45) 23 888 770
Vladimir Shandak
Backend Developer
(+84) 901 445 837
Florian Voutzinos
Backend Developer
(+33) 6 95 22 92 97
Kristijan Živčec
Backend Developer
Julien Vonthron
Backend Developer
Mathew Lenning
Backend Developer
(+81) 080 333 722 61
Jim Vestergaard
Kinh Doanh
(+45) 22 919 684
Britta Jonasson Stender
Giám Đốc Thiết Kế
(+45) 60 254 006
Mathias Juul Jensen
Giám Đốc Thiết Kế
Dir. tlf.: 60 254 003
Martin Walther
Giám Đốc Thiết Kế
(+45) 60 254 006
Thorbjørn Steen
Lập Trình Viên Ứng Dụng
Tien Loan Tran
Lập Trình Viên Ứng Dụng
Jesper Sølund Hansen
Tư vấn SEO/SEM
(+45) 60 254 009
Lillian Rosendal
Hành Chánh & Kế Toán
(+45) 23 888 771
Maryna Shandak
Frontend Developer
(+84) 901 445 847
Joe Sonne
Canada Sale + Trưởng Dự Án
Oscar Iboy
QA member
Petar Tuović
Lập Trình Backend
Tito Alvarez
Lập Trình Backend
(+502) 5527-1086
TJ Baker
Nhóm Vận Hành US