Liên hệ

Hãy liên lạc

Nhập thông tin liên lạc của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.

Phân tích và báo cáo SEO - Hãy để redWEB tư vấn cho bạn.

Bạn cần dịch vụ trọn gói về SEO?

Bạn hiểu tầm quan trọng của Google và bạn băn khoăn không biết trang web của mình đã được tối ưu chưa? Bạn lo lắng không biết Google có thay đổi gì không sau lần cuối cùng bạn xây dựng trang web? Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn.

Chúng tôi sẽ kiểm tra trang web của bạn và làm báo cáo cụ thể, tập trung chủ yếu vào những lĩnh vực sau: 

Phân tích từ khóa: 
những từ khóa nào là có giá trị với việc kinh doanh của bạn? Có từ khóa nào mà bạn đã xem nhẹ bỏ qua không? Chúng tôi sẽ làm phân tích từ khóa và sẽ đưa cho bạn danh sách các từ khóa tốt có thể phù hợp để thêm vào trang web của bạn. 

Tối ưu hóa từ khóa: 
chúng tôi xem lại phần cài đặt các tiêu đề, mô tả, văn bản của bạn, sau đó sẽ xem những trang đã được tối ưu hóa SEO chính xác khác. Nếu như trang của bạn không đúng phần này, bạn sẽ nhận được một danh sách gợi ý cải thiện.

Liên kết tiểu sử: việc có một liên kết chính xác là vô cùng quan trọng. Chúng tôi sẽ nhìn vào liên kết tiểu sử của bạn và đánh giá xem nó đã được cấu trúc chính xác chưa, cũng như làm cách nào bạn có thể tối ưu hóa nó. 

Truyền thông xã hội: Bạn đã tận dụng truyền thông xã hội một cách chính xác chưa? Nếu chưa thì có những cách truyền thông nào có thể giúp bạn? Và làm cách nào bạn xử lý chúng?

Jesper Sølund Hansen
SEO / SEM

Bạn muốn biết thêm về SEO và Adwords?


Gọi 08 3820 9052
email@redweb.vn

Hãy liên lạc

Nhập thông tin liên lạc của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.