redCOMPETITION

redCOMPETITION là 1 component thông minh mà chúng tôi đã phát triển. Bạn có thể dùng redCOMPETITION để lên kế hoạch về các cuộc thi, bản khảo sát, các câu hỏi nhanh,...cho người truy cập website của mình. 

redCOMPETITION rất linh hoạt và có thể tuỳ biến với rất nhiều lựa chọn câu trả lời khác nhau mà bạn chính là người xây dựng nên. Và đương nhiên, redCOMPETITION có thể tương tác với component redFORM tạo nên một công cụ thu nhập dữ liệu các user đã đến website của bạn một cách tuyệt vời. 

Bạn muốn biết thêm về redCOMPETITION

Bạn muốn biết thêm về component chuyên dành cho việc thiết kế các cuộc thi này và làm sao để tích hợp redCOMPETITION vào website của mình? LIên hệ ngay với chúng tôi!

Jerri K. Christiansen
Chief Operating Officer

Bạn cần tư vấn thêm?


Gọi (+84) 931 453 807
jerri@redweb.vn

Hãy liên lạc

Nhập thông tin liên lạc của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.