Tài khoản ngân hàng

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH PHẦN HỢP THÀNH ĐỎ

Số tài khoản ngân hàng: 19128947715019 (USD)

                                          19028947715014 (VND)                                          

                                          19128947715035 (EUR)

Tên ngân hàng : TECHCOMBANK
Chi nhánh : SAI GON MANOR
Địa chỉ ngân hàng : 91 NGUYỄN HỮU CẢNH, PHƯỜNG 22, QUẬN BÌNH THẠNH, TP. HỒ CHÍ MINH 
Đia chỉ công ty : TẦNG TRỆT, 14 - PHAN TÔN ,PHƯỜNG DAKAO , QUẬN 1,TP. HỒ CHÍ MINH
Swift code : VTCB VNVX.