Tích hợp - ERP và PIM

Nền tảng B2B của redWEB được thiết kế để có thể tích hợp với hệ thống ERP, Master Data, Data Warehouse và PIM. Ví dụ, chúng tôi đã tích hợp:

  • Microsoft Dynamics Nav
  • Microsoft Dynamics C5
  • Microsoft Dynamics Axapta AX
  • SAP/Business One
  • E-conomic
  • EG’s industry solution
  • InRiver PIM
  • Pine PIM
  • Perfion

 

Với tùy chọn tích hợp của chúng tôi, bạn đã có một giải pháp quản lý tập trung toàn bộ.
Khi webshop được tích hợp với hệ thống kế toán, các dữ liệu này chỉ cần duy trì ở một nơi, cùng áp dụng dữ liệu của PIM (Product Information Management) và Master Data hệ thống.

 

B2B có thể trích dẫn dữ liệu từ các nhóm khách hàng, nhóm sản phẩm, nhóm giảm giá khách hàng, nhóm giảm giá sản phẩm, giá cả chiến dịch cho đến giá chiết khấu dòng bán hàng và các cấu trúc logic quản lý giá bán khác từ ERP. Chúng tôi tích hợp dữ liệu cơ sở dạng lưu trữ hơn là tham chiếu trực tiếp thông qua các webservice. Điều này đảm bảo một chuỗi giá trị ổn định hơn và không phụ thuộc vào kết nối mạng giữa hệ thống ERP và website.

 

Cửa hàng B2B xuất hiện như là một nhà cung cấp đa chiều giúp cho nhiều người biết khách hàng của bạn. Điều này giúp đảm bảo một giải pháp mà khách hàng của bạn cảm thấy thoải mái khi sử dụng và còn tiết kiệm được rất nhiều nguồn lực trong kinh doanh, giúp bạn có thể quan tâm đến việc đầu tư ở những mảng khác.

 

Đây chỉ là một tổng quan về các tính năng được đưa vào cửa hàng B2B của chúng tôi. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại hai@redweb.vn để tìm hiểu nhiều hơn về các giải pháp B2B nền tảng redWEB và những cơ hội kinh doanh mà chúng tôi đem lại.

Ronni K. G. Christiansen
Giám đốc

  


Gọi 08 3820 9052
email@redweb.vn

Hãy liên lạc

Nhập thông tin liên lạc của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.