Tích Hợp Hệ Thống

 

Tích hợp hệ thống - Website mạnh mẽ phải có khả năng tương thích các dịch vụ

 

 

Hệ thống cửa hàng của chúng tôi - redSHOP, được tích hợp với hầu hết các hệ thống thanh toán, giao hàng và tracking lớn.

Bên dưới là rất nhiều các tính năng tích hợp của redSHOP. Nếu hệ thống bạn muốn tích hợp không có trong danh sách bên dưới, chúng tôi có thể phát triển riêng cho bạn!

Các cổng thanh toán

Chúng tôi hỗ trợ nhiều cổng thanh toán giúp bạn có thể thực hiện thanh toán thông qua nhiều hình thức khác nhau như debit card, visa, mastercard hoặc chuyển khoản. Dưới đây là các hệ thống thanh toán đang được tích hợp trong redSHOP. Vùi lòng truy cập plugin của redSHOP để xem danh sách đầy đủ.

 • Epay
 • I´mGlobal
 • Paypal
 • Paypal PRO
 • Quickpay
 • Authoriza.Net
 • 2Checkout.com
 • Google Checkout
 • Amazon payments
 • DIBS
 • WebMoney
 • SagePay
 • Payment Partner
 • Pay One
 • Payson
 • Certitrade
 • Moneris
 • Eway
 • DotPay
 • iDEAL
 • Payment Express
 • 3D Secures
 • 2Checkout
 • Authorize
 • BBS
 • Beanstream


EconomicafHê thống vận chuyển

 • United States Postal Service
 • United States Postal Service v.4
 • UPS
 • GLS
 • Fraktguide
 • Postdanmark
 • Australia Post
 • E-go Shipping
 • Fed-Ex

Các hệ thống tích hợp khác

 

Chúng tôi đã thực hiện Tích Hợp Hệ Thống cho: