Tích hợp Visma - Tích hợp VISMA trong cửa hàng của bạn

Cần tích hợp VISMA?


Tích hợp các giải pháp B2B và B2C từ redWEB với VISMA, nơi dữ liệu như khách hàng, đơn đặt hàng và các sản phẩm tự động đồng bộ giữa VISMA và giải pháp thương mại điện tử.
Dịch vụ web của chúng tôi hướng đến xử lý tích hợp VISMA tùy chỉnh hoặc thông qua trao đổi file (XML) hoặc thông qua API tích hợp trực tiếp. Quy trình tích hợp này nhắm tối ưu hóa quy trình làm việc trong doanh nghiệp của bạn, giúp bạn phân bổ và tập trung nguồn lực vào những mảng hoạt động kinh doanh khác. 


Những lợi ích của việc tích hợp VISMA trong quy trình làm việc:

  • Tự động bảo trì tất cả các dữ liệu, chẳng hạn như các danh mục sản phẩm, giá cả, hàng tồn kho,...
  • Xử lý yêu cầu trực tiếp từ cửa hàng 
  • Đồng bộ bán hàng giữa cửa hàng và VISMA.


Tích hợp VISMA tùy chỉnh


Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc tích hợp ERP và đã phát triển các giải pháp cho rất nhiều các hệ thống lớn. Đội ngũ các nhà phát triển chuyên gia tùy chỉnh từ redWEB có thể phát triển tất cả giải pháp mà bạn muốn.
Bạn có yêu cầu đặc biệt cho việc tích hợp của VISMA? Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và phát triển các giải pháp VISMA riêng cho bạn. 

Bạn muốn biết thêm về khả năng tích hợp VISMA của redWEB?

Hãy điền vào mẫu liên hệ của chúng tôi và chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn sớm nhất.

 

Liên hệ với redWEB

Ronni K. G. Christiansen
Giám đốc

  


Gọi 08 3820 9052
email@redweb.vn

Hãy liên lạc

Nhập thông tin liên lạc của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.