Ứng dụng chấm công

Bạn đã mệt mỏi với các bảng chấm công?

Với ứng dụng đơn giản này, cho phép bạn theo dõi thời gian làm việc của tất cả các nhân viên của bạn, báo cáo chi tiết sẽ được gửi trực tiếp đến địa chỉ email của bạn hàng tuần. Thất lý tưởng cho các cấp giám sát!

 

Lợi ích:

  • Thoát khỏi núi giấy tờ với ứng dụng đơn giản
  • Nhận được nhiều thông tin hơn về thời gian làm việc của nhân viên
  • Quản lý tốt các bảng lương
  • Ứng dụng chạy được trên cả Android và Iphone
  • Hoàn toàn không tốn chi phí định kỳ

 

Đăng ký GÓI dùng thử:

Required
Required
Required
iPhone
Android

Ronni K. G. Christiansen
Giám đốc

  


Gọi 08 3820 9052
email@redweb.vn

Hãy liên lạc

Nhập thông tin liên lạc của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.

app-screen1

Menu dễ sử dụng

Từ cửa số cài đặt chung, bạn có thể sử dụng lịch để đăng ký một ngày làm việc bất kỳ

app-screen2

Không cần đăng ký

Chấm công hằng ngày tại chỗ làm việc với khả năng xuất báo cáo chi tiết bất kỳ lúc nào

app-screen3

Xác thực

Xem trước báo cáo trước khi cập nhật tình trạng chấm công