Yêu cầu kiểm tra ở đây:

migrator

Nếu website của bạn vần còn ở Joomla 1.5 thì bạn nên nâng cấp lên 2.5.

Phiên bản cũ không còn được hỗ trợ và điều đó đồng nghĩa với việc các chức năng mới sẽ không được thêm vào.

Tùy thuộc vào website của bạn cao cấp và phức tạp thế nào mà nó sẽ mất một vài giờ để nâng cấp website của bạn.

Yêu cầu kiểm tra trang web và nhận một mức giá cố định cho việc nâng cấp trang web của bạn.

Required
Required
Required
Required
Required
Không


Bạn cần khẳng định thương hiệu?


Gọi 08 3820 9052
email@redweb.vn

Hãy liên lạc

Nhập thông tin liên lạc của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.