phone icon

Chuyển đổi kỹ thuật số an toàn với redWEB

Chuyển đổi kỹ thuật số an toàn với redWEB

Tại redWEB, chúng tôi là chuyên gia chuyển đổi kỹ thuật số. Chúng tôi tập trung vào việc mang công nghệ kỹ thuật mới vào các công ty và doanh nghiệp đang phát riển mảng kỹ thuật này.

- Chúng tôi đã hoàn thành từ lúc bắt đầu

Chuyển đổi kỹ thuật số về cơ bản là thay đổi cách kinh doanh nhằm đáp ứng sự trao đổi trên thế giới. Điều này bao gồm việc thích ứng với sự thay đổi hành vi và quy trình làm việc hiệu quả hơn.

Sự chuyển đổi kỹ thuật của một công ty cũng rút ngắn khoảng cách giữa công nghệ, con người và tổ chức. Chúng tôi thực hiện điều này qua sự phát triển của tổ chức và kỹ thuật.

Hãy xem cách chúng tôi hỗ trợ KOMPAN tại đây

Công nghệ kỹ thuật luôn luôn phát triển

Quá trình chuyển đổi kỹ thuật số là sự di chuyển vòng tròn, liên tục phát triển và công ty cũng đã học được rất nhiều từ quá trình này. Quá trình này không bao giờ dừng lại và nó quan trong trong việc hỗ trợ sự phát triển kỹ thuật số.

Digital transformation.001.jpeg

Cách tiếp cận của chúng tôi thường thông qua việc triển khai giải pháp kỹ thuật mới hoặc nâng cấp nền tảng hiện tại bằng nền tảng Aesir Context Marketing. Aesir có thể đáp ứng được toàn bộ những yếu tố quan trọng và dễ dàng chuyển đổi thành các mẫu hành vi và sự thay đổi của thị trường.

Vì vậy, Aesir là công cụ tuyệt vời để hỗ trợ cho sự chuyển đổi kỹ thuật số của các công ty. Xem thêm tại đây về nền tảng kỹ thuật số tương lai - Aesir

Cùng với sự giới thiệu công nghệ mới trong công ty, sẽ có sự thay đổi tự nhiên trong cách công ty xử lý vấn đề. Kinh nghiệm của chúng tôi là đa số người tham gia quá trình chuyển đổi kỹ thuật bằng cách này và chúng tôi ý thức được việc này.

Kinh nghiệm của chúng tôi tạo nên sự khác biệt

Chúng tôi đã tích lỹ kinh nghiệm qua nhiều năm trong quá trình này, cho phép chúng tôi có thể hỗ trợ được nhiều công ty về cả phát triển, cung cấp và tư vấn tất cả hoặc một phần của dự án.

Cách tiếp cận của chúng tôi là công nghệ phải dễ dàng và trực quan để sử dụng mỗi ngày. Cùng lúc, công nghệ phải kết nối với nhân viên, quản lý, công việc và khách hàng cùng với nhau để tất cả mọi nguồn lực đều được tối ưu cho cả hiện tại lẫn trong tương lai.

Bằng cách này, chúng tôi chắc chắn rằng công ty sẽ dễ dàng chuyển sang thị trường kỹ thuật số. Tại cùng thời điểm, chúng tôi luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ, phát triển và chia sẽ kiến thức về lĩnh vực này. Đó là cách chúng tôi giúp các công ty sẵn sàng cho thị trường kỹ thuật trong tương lai.

Chuyển đổi kỹ thuật số - Những điểm quan trọng cần lưu ý

"Khi chúng tôi làm việc với một công ty, mong muốn của họ được chuyển vào lịch trên online, chúng tôi xem xét số lượng quá trình để chắc chắn rằng tổ chức và nhân viên có thể ứng dụng những công nghệ mới một cách dễ dàng và chính xác nhất"

  • Jerri K. Christiansen
    CEO - redWEB Vietnam
    (+84) 931 453 807
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bước đầu tiên là nhìn thấy tiềm năng

Nhìn thấy tiềm năng và bắt đầu quá trình chuyển đổi kỹ thuật số từ bây giờ. Hãy liên hệ với bộ phận tư vấn của chúng tôi và nói về những ý tưởng của bạn

Hãy liên hệ với chúng tôi