Tích hợp ERP, PIM và SAP

Nếu bạn đã có sẵn các hệ thống ERP và PIM, chúng tôi có thể tích hợp tất cả vào giải pháp website đực thiết kế dành riêng cho bạn

Tạo chuỗi giá trị mạnh mẽ với tích hợp

Chúng tôi là những chuyên gia khi nói đến việc tích hợp các hệ thống và tạo ra các chuỗi giá trị mạnh mẽ và hiệu quả. Bạn đang tìm kiếm một giải pháp tiêu chuẩn hoặc một giải pháp hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của bạn? Chúng tôi có thể giúp bạn

Viết thư cho chúng tôi để tìm hiểu thêm về các lựa chọn của bạn.

Liên hệ

Ronni K. Gothard Christiansen

CEO

(+84) (28) 3838 9052 - (+84) 90 794 5762

ronni@redweb.dk