Chúng tôi tạo ra sự kết nối với khách hàng

Giải pháp website hiện đại thông qua dịch vụ web

Các dịch vụ Web ngày nay tồn tại ở khắp mọi nơi và là một phần không thể thiếu trong việc tạo ra chuỗi giá trị toàn bộ các yếu tố độc lập có thể được thay thế riêng mà không ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi giá trị.

  • Việc tích hợp từ trang web của bạn vào ứng dụng của bạn chạy qua dịch vụ web
  • Việc tích hợp từ trang web của bạn vào ứng dụng của bạn chạy qua dịch vụ web
  • Sự tích hợp giữa POS, Webshop và ERP của bạn chạy qua một dịch vụ web

Chúng tôi đảm bảo dữ liệu của bạn luôn được bảo mật

Các dịch vụ Web là một khái niệm rộng, nhưng có những lợi ích rõ ràng khi sử dụng chúng bất kể giải pháp của bạn được xây dựng như thế nào.

Công việc của chúng tôi là giúp bạn dễ dàng và dễ dàng hơn.

Gọi cho chúng tôiViết cho chúng tôi

Các định dạng phổ biến nhất

SOAP

Thường là dựa trên Microsoft và được tiết lộ lần đầu tiên với MS Windows Server 2003. Ngày nay, hầu hết các hệ thống ERP và hệ thống thanh toán thực sự sử dụng các dịch vụ web dựa trên SOAP.

JSON

Ảnh mới nhất trên thân là JSON. JSON khác với SOAP bằng cách RESTful. Nó có nghĩa là rất gần rằng thông qua một dịch vụ web RESTful bạn không tập trung vào phần mềm chính nó để sử dụng nó, nhưng trên dữ liệu được sử dụng và các hành động được thực hiện.

Do đó, các dịch vụ web dựa trên RESTful được ưa thích, chẳng hạn như JSON ngày hôm nay của nhiều tích hợp kỹ thuật và JSON ngày nay là defacto tiêu chuẩn tích hợp thành ví dụ. ứng dụng gốc cho iOS hoặc Android.

Hãy đứng về sự phát triển kỹ thuật

Bạn có muốn biết thêm về các dịch vụ web và những gì chúng tôi có thể làm cho bạn không, chúng tôi luôn sẵn sàng cho một cuộc gọi không ràng buộc.

Liên hệ

Ronni K. Gothard Christiansen

CEO

(+84) (28) 3838 9052 - (+84) 90 794 5762

ronni@redweb.dk