5 giờ

Tương ứng
20 thẻ


Chi phí tiết kiệm nhất

2.750.000đ

Đăng ký tư vấn

12,5 giờ

Tương ứng
50 thẻ


Tiết kiệm 5%

6.875.000đ / tháng

6.519.000đ

Đăng ký tư vấn

25 giờ

Tương ứng
100 thẻ


Tiết kiệm 10%

13.750.000đ / tháng

12.345.000đ

Đăng ký tư vấn

50 giờ

Tương ứng
200 thẻ


Tiết kiệm 15%

27.500.000đ / tháng

23.330.000đ

Đăng ký tư vấn

100 giờ

Tương ứng
400 thẻ


Tiết kiệm 20%

55.000.000đ / tháng

43.915.000đ

Đăng ký tư vấn

250 giờ

Tương ứng
1000 thẻ


Tiết kiệm 20%

137.500.000đ / tháng

110.179.000đ

Đăng ký tư vấn

Vouchers - Những điểm nổi bật

Với vouchers của redWEB, bạn hoàn toàn có thể xử lý các nhu cầu phát sinh với chi phí tiết kiệm và nhanh chóng.

  • An toàn, nhanh chóng và tiện lợi.
  • Áp dụng cho tất cả các dịch vụ hiện có tại redWEB.
  • Thời gian sử dụng linh hoạt.

Đăng ký sử dụng

undraw_data_trends_b0wg.png

Cần hỗ trợ nhanh chóng?

Hãy gọi ngay số (+84) 28 3838 9052 hoặc email sales@redweb.vn

Hoặc để lại thông tin số điện thoại / email của bạn, redWEB sẽ liên lạc trong thời gian sớm nhất.

Liên hệ

CEO

(+84) (28) 3838 9052 - (+84) 90 794 5762