phone icon

Website và ứng dụng danh mục sản phẩm

2014

Thách thức

Nhằm tăng cường mối quan hệ với các thợ thủ công thì cần có một ứng dụng để truy cập thông tin kỹ thuật sản phẩm và bổ sung cho website mới. Ý tưởng là tăng khả năng tương tác và cải thiện tính thân thiện người dùng trong việc cung cấp thông tin cho các khách hàng có chuyên môn cao.

Giải pháp

Website và ứng dụng trên iOS và Android cần được liên kết lại với nhau. Vì vì mà tât cả các dữ liệu được đồng bộ từ trang web đến ứng dụng là điều cần thiết. Việc làm này đảm bảo dữ liệu của sản phẩm được nhất quán kết hợp với các công cụ chuyên biệt của thợ thủ công để ước tính khối lượng thời gian và nguồn lực cho một dự án.

redWEB nhận được sự tin tưởng của Alflix để triển khai dự án này. Kết quả là chúng tôi đã thực hiện một website có thể quản lý đồng bộ đồng thời có tính thân thiện với người dùng và phát triển rộng mở trong tương lai. Đồng thời, Alflix đã giảm tải được sự hỗ trợ về kỹ thuật của các bên thứ ba một cách đáng kể.

redWEB nhận được sự tin tưởng của Alflix để triển khai dự án này. Kết quả là chúng tôi đã thực hiện một website có thể quản lý đồng bộ đồng thời có tính thân thiện với người dùng và phát triển rộng mở trong tương lai. Đồng thời, Alflix đã giảm tải được sự hỗ trợ về kỹ thuật của các bên thứ ba một cách đáng kể.

Anders Bertelsen Toft, Giám đốc/COO, Alfix

Tìm hiểu thêm

  • Jerri K. Christiansen
    CEO - redWEB Vietnam
    (+84) 931 453 807
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bạn cần gì ở một ứng dụng?

Ứng dụng có thể là công cụ hữu ích vì nó có thể hỗ trợ bổ sung nhiều tính năng khác cho website. Doanh nghiệp bạn đang cần hỗ trợ tư vấn giải pháp cho ứng dụng?

Alfix

Alflix đang hướng đến sự phát triển trong tương lai ở khu vực Bắc Âu. Họ phát triển và cung cấp các sản phẩm xây dựng đáp ứng nhu cầu kỹ thuật cao và hỗ trợ dịch vụ.

Khách hàng mục tiêu

Alflix mong muốn có một nhận dạng thương hiệu trực tuyến hiệu quả với thiết kế hiện đại và thu hút khách hàng. Do vậy mà họ yêu cầu trang đầu tiên trên website phải được cấu trúc sao cho người dùng có thể lựa chọn dịch vụ kỹ thuật dành riêng cho các thợ thủ công hoặc cách sử dụng sản phẩm dành cho khách hàng thông thường. Vì ngay từ ban đầu người dùng đã chọn xem thông tin đúng sở trường của mình nên nội dung được cung cấp đúng theo ngữ cảnh một cách tốt nhất và người dùng cũng được giới thiệu các thông tin có liên quan.

cccea05ff2b1c9dac681469830fd7fde78f92e8f.png

Sản xuất với các linh kiện đặc biệt

Các sản phẩm của Alfix được liệt kê là danh mục sản phẩm thông qua redSHOP với dữ liệu có liên quan cho từng sản phẩm bao gồm các sự kiện sản phẩm, hướng dẫn sử dụng và tải xuống. Các tài liệu tham khảo được đặt trong thành phần redITEM để dễ bảo trì và mở rộng danh sách tài liệu tham khảo. Cả hai hợp phần nhằm đảm bảo quản lý nhanh chóng và đồng bộ.

7ad2bfe9e098b66c2ca4198a513f8b8269ba5f59.png