phone icon

Hãy tích hợp Visma vào Webshop của bạn

Những giải pháp B2B và B2C của chúng tôi có thể được tích hợp vào Visma. Các dữ liệu như khách hàng, đơn đặt hàng và sản phẩm tự động đồng bộ giữa Visma và giải pháp e-commerce.

Những dịch vụ web của chúng tôi nhằm để xử lý việc tích hợp Visma, thông qua file chuyển đổi (XML) hoặc tích hợp trực tiếp API. Sự tích hợp tối ưu quá trình làm việc của bạn, nguồn lực của bạn có thể được sử dụng tốt hơn.

Những ưu điểm của Visma bao gồm:

  • Tự động bảo trì tất cả dữ liệu, chẳng hạn như sản phẩm, giá cả, hàng tồn kho...
  • Yêu cầu trực tiếp từ cửa hàng đến Visma, chẳng hạn như tìm kiếm sản phẩm hoặc sản phẩm tồn kho
  • Đồng bộ hóa doanh thu giữa cửa hàng và Visma

Tuỳ chỉnh tích hợp Visma

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc tích hợp ERP và đã phát triển các giải pháp cho tất cả các hệ thống chính. Nhóm chuyên gia lập trình của chúng tôi có thể phát triển trên ý tưởng của bạn.
Nếu bạn có những nhu cầu riêng khi tích hợp Visma, chúng tôi cũng sẵn sàng tư vấn và trao đổi thêm với bạn.

Bạn muốn biết thêm về tích hợp Visma?

Liên hệ số (+84)28.3838.9052 hoặc để lại thông tin chi tiết bên dưới.

  • Jerri K. Christiansen

    CEO - redWEB Vietnam
    (+84) 931 453 807
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm!

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với redWEB qua điện thoại (+84) 28.3838.9052 hoặc để lại thông tin chi tiết bên dưới.

Liên hệ