Cách mạng số cùng với redWEB

Tại redWEB, chúng tôi là chuyên gia về chuyển đổi kỹ thuật số. Chúng tôi tập trung vào việc đưa công nghệ kỹ thuật số mới nhất vào các công ty và giúp phát triển các doanh nghiệp từ đó.

- Chúng tôi đã làm từ khi chúng tôi bắt đầu.

Chuyển đổi kỹ thuật số về cơ bản là thay đổi cách tiếp cận khách hàng trong kinh doanh trong một thế giới liên tục thay đổi. Nó có thể thích nghi với các mẫu hành vi mới và giúp tối ưu quy trình làm việc nội bộ hiệu quả hơn.

Chuyển đổi kỹ thuật số của một công ty là cầu nối  giữa công nghệ, con người và tổ chức. Chúng tôi làm điều này thông qua sự phát triển tổ chức và sự phát triển của công nghệ.

Tìm hiểu về cách redWEB hỗ trợ doanh nghiệp. Xem thêm tại đây

Sự phát triển kỹ thuật số không bao giờ dừng lại.

Quá trình chuyển đổi kỹ thuật số là một sự phát triển liên tục và chúng ta rút kinh nghiệm từ những việc làm trước đó. Quá trình này không bao giờ dừng lại và do đó, điều quan trọng là phải tiếp tục rút kinh nghiệm, tối ưu và phát triển.

Xem thêm về chu kỳ chuyển đổi kỹ thuật số

Cách chúng tôi tiếp cận thường sẽ thông qua việc triển khai giải pháp kỹ thuật số hoặc nâng cấp nền tảng hiện có với nền tảng Aesir (context marketing) đột phá. Aesir có thể được điều chỉnh cho tất cả các tình huống và dễ dàng chuyển đổi thành các mẫu hành vi mới.

Do đó, Aesir là công cụ hoàn hảo cho việc hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật số của công ty. Xem thêm về nền tảng kỹ thuật số trong tương lai - Aesir

Với việc áp dụng công nghệ mới, sẽ có những thay đổi trong cách thức làm việc của một công ty. Qua nhiều dự án, redWEB nhận thức được rõ ràng sự thay đổi này.

Kinh nghiệm tạo nên sự khác biệt

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, cho phép chúng tôi hỗ trợ công ty xung quanh một cách hiệu quả, một sự kết hợp hoàn hảo giữa bộ phận kỹ thuật, nhà cung cấp và tư vấn cho một dự án.

Cách tiếp cận của chúng tôi là công nghệ phải dễ dàng và trực quan để sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, nó sẽ hỗ trợ nhân viên, quản lý, công việc và khách hàng với nhau để tất cả các nguồn lực được sử dụng tối ưu, cả hiện tại và trong tương lai.

Bằng cách này, redWEB đảm bảo rằng công ty có thể dễ dàng thực hiện quá trình chuyển đổi kỹ thuật số . Đồng thời, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ, phát triển và chia sẻ kiến ​​thức về lĩnh vực này. Đó là cách giúp các công ty chuẩn bị sẵn sàng cho thị trường kỹ thuật số ngày mai.

Đọc thêm về cách chúng tôi thực hiện chuyển đổi kỹ thuật số

Chuyển đổi kỹ thuật số - Các điểm quan trọng


"Khi chúng tôi làm việc với công ty muốn chuyển đổi sang kỹ thuật số, chúng tôi sẽ tiến hành xem xét một số quy trình để đảm bảo rằng tổ chức và nhân viên của có thể dễ dàng áp dụng các công nghệ mới một cách chính xác"