CHÚ THÍCH! Trang web / trang web của bạn phải liên kết với trang web ODR này theo d.15. Tháng hai

Nếu bạn điều hành một cửa hàng trực tuyến hoặc gửi phiếu mua hàng qua thư, bạn sẽ tham khảo hệ thống khiếu nại trực tuyến mới của EU ODR từ ngày skal 15 tháng 2. Nếu bạn không tuân thủ điều này, bạn có thể bị phạt tiền.


EU sẽ, với một sáng kiến ​​mới, làm cho nó dễ dàng hơn cho người tiêu dùng để khiếu nại về hàng hóa và dịch vụ mua hàng trong biên giới EU. Để kết thúc này, một hệ thống giải quyết tranh chấp trực tuyến mới (ODR) đã được phát triển để đảm bảo rằng các cơ quan khiếu nại khác nhau được liên kết và do đó các khiếu nại được đối xử bình đẳng.

Nó là tùy chọn nếu bạn muốn sử dụng hệ thống một cách chủ động, nhưng các yêu cầu về thông tin về ODR là bắt buộc. Mục đích của hệ thống là tăng khối lượng mua hàng quốc tế qua biên giới của EU bằng cách làm cho việc xử lý khiếu nại dễ dàng hơn cho người tiêu dùng. 

Là một webshop, do đó bạn cần phải tham khảo rõ ràng hệ thống ODR mới trong cửa hàng trực tuyến của bạn. Nếu bạn đang gửi đề nghị gửi thư, các nguyên tắc cũng sẽ áp dụng cho bạn. Xin lưu ý rằng điều này áp dụng bất kể bạn giao dịch trên các nước EU hay chỉ giao dịch với khách hàng Đan Mạch. Tuy nhiên, đối với các webshop B2C, chỉ các webshops B2C có sẵn và khi bạn gửi e-mail đến B2C, vì vậy nếu bạn chạy một webshop B2B, nó không thể áp dụng (chưa!).


GIỚI THIỆU VỀ CÁC HƯỚNG DẪN MỚI:

  • Nếu bạn đang chạy một webshop B2C, hãy tham khảo ODR
  • Nếu công ty đưa ra đề nghị trong một email và gửi trực tiếp cho người tiêu dùng, thì thư cũng phải chứa liên kết tới nền tảng ODR.
  • Bạn phải tham khảo ODR, cho dù bạn chỉ giao dịch ở Đan Mạch hay trên các quốc gia EU
  • Bạn phải tham khảo ODR trong điều khoản giao dịch của bạn
  • Bạn nên tham khảo rõ ràng ODR bằng liên kết hhttp://ec.europa.eu/consumers/odr/ tại cửa hàng của ban
  • Bạn cần một email liên hệ tại webshop của bạn
  • Nó là tùy chọn nếu bạn muốn tham gia vào chương trình (tức là sử dụng hệ thống)


Trên thực tế, người tiêu dùng có thể khiếu nại về ngôn ngữ của mình thông qua ODR. Từ đây, nền tảng dịch đơn khiếu nại sang ngôn ngữ của quốc gia của người bán. Điều này xảy ra với bản dịch máy tự động chứ không chỉ Google Translate. Nếu công ty nhận được yêu cầu qua nền tảng ODR, bạn phải tạo người dùng trên nền tảng. Từ đây bạn có thể đọc đơn khiếu nại và chọn tòa án bên ngoài để giải quyết khiếu nại. Ví dụ, là Ban Khiếu nại Người tiêu dùng. Khi một hội đồng khiếu nại đã được bầu, khiếu nại sẽ được chuyển tiếp đến đó. 

Tuy nhiên, nó không chỉ là người tiêu dùng đang được cung cấp hệ thống mới. Chủ Webshop cũng được hưởng lợi từ hệ thống mới. Bạn có nhận được một cửa hàng trực tuyến, ví dụ. Một khiếu nại từ một khách hàng mà bạn và khách hàng không thể đồng ý, thì cuộc đối thoại và quy trình có thể được yêu cầu thông qua nền tảng này. Điều này cuối cùng giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thông tin liên lạc giữa bạn và khách hàng.


Một ví dụ về nhiệm vụ cảnh báo có thể như sau:


--- Đề xuất cho văn bản trên trang web ---

"Thông tin về khiếu nại
"Khiếu nại về sản phẩm hoặc dịch vụ được mua từ chúng tôi có thể được gửi đến Trung tâm giải pháp khiếu nại và đại lý của người tiêu dùng, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Bạn có thể khiếu nại với Trung tâm Khiếu nại. Giải pháp khiếu nại thông qua www.forbrug.dk. "

Các Cổng thông tin khiếu nại trực tuyến của Ủy ban EU cũng có thể được sử dụng để khiếu nại. Điều này đặc biệt có liên quan nếu bạn là cư dân tiêu dùng ở một quốc gia EU khác. Đơn khiếu nại được nộp tại đây - http://ec.europa.eu/odr.
Khi gửi đơn khiếu nại, vui lòng nhập địa chỉ email của chúng tôi. xx@yy.dk."


Nếu bạn có câu hỏi về các nguyên tắc mới, bạn có thể đọc thêm về chúng trên trang web Người tiêu dùng Châu Âu tại đâyher


Tất nhiên bạn cũng được chào đón liên hệ với redWEB. Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong việc thiết lập các liên kết khác nhau và sẵn sàng cho việc sắp xếp mới để tránh bất kỳ khoản tiền phạt nào.