Joomla là nền tảng CMS được tin dùng nhất

Trong năm thứ tư liên tiếp, Joomla! Vị trí đầu tiên là Hệ thống quản lý nội dung miễn phí tốt nhất

Giải thưởng phê bình CMS năm nay đặt Joomla! trên đầu trang của ngai vàng cho các hệ thống quản lý nội dung miễn phí (CMS). Tiêu đề này khá uy tín vì nó là người dùng bình chọn cho hệ thống họ thích nhất và không phải là một ủy ban của ngành công nghiệp hay doanh nhân.

Vì chúng tôi là một trong những Joomla lớn nhất thế giới! Nhà phát triển, chúng tôi vô cùng hài lòng vì nó không chỉ là Joomla !! Điều này xác nhận rằng đó là hệ thống phù hợp chúng tôi sử dụng để xây dựng trang web của khách hàng.

Bạn có thể thấy phần còn lại của những người chiến thắng ở đây và có được một cái nhìn sâu sắc về những gì khác xảy ra trong một số lĩnh vực trực tuyến.
Trong so nhung cai khac. Hubspot được ngai vàng nghiêng là giải pháp tự động hóa tiếp thị tốt nhất.