Alfix – Website về sản phẩm

Biểu hiện trực tuyến mới với quản lý dễ dàng và một thiết kế hiện đại đáp ứng với một tập trung vào tự phục vụ và dịch vụ chuyên nghiệp.


Jerri K. Christiansen
Chief Operating Officer

Bạn cần tư vấn thêm?


Gọi (+84) 931 453 807
jerri@redweb.vn

Hãy liên lạc

Nhập thông tin liên lạc của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.

 

Nhóm mục tiêu Italesættelse

Alfix muốn danh tính trực tuyến của họ được củng cố với một thiết kế hiện đại mà trực giác hướng dẫn người dùng đến đúng nơi. Vì vậy, phía trước xây dựng, do đó bạn có thể chọn hoặc là "Dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp" cho các thợ thủ công hoặc "Làm thế nào để sử dụng sản phẩm Alfix bạn" cho người tiêu dùng cá nhân. Tương tự như vậy, có một sự nhấn mạnh vào yếu tố đó đã làm việc tốt trên các trang web cũ như vậy. Forbrugsberegnerne để các thợ thủ công. Cấu trúc chặt chẽ, đảm bảo rằng người sử dụng liên tục dẫn đến các nội dung thích hợp cho dù bạn là một người tiêu dùng chuyên nghiệp hay tư nhân.


Tổng quan sản phẩm và tham khảo chuẩn bị các thành phần đặc biệt

Các sản phẩm tại Alfix quan tâm như danh mục sản phẩm trong redSHOP thành phần với các dữ liệu có liên quan cho mỗi sản phẩm bao gồm dữ kiện sản phẩm, hướng dẫn và một phần tải. Các tài liệu tham khảo được thiết lập trong các redITEM thành phần dễ duy trì và mở rộng danh mục tài liệu tham khảo. Cả hai thành phần đảm bảo thao tác nhanh và cấu trúc thống nhất toàn bộ trang web.


Rắn nghề thủ công

Đội Redweb có thẩm quyền làm việc và cam kết về thiết kế, phát triển và thực hiện các trang web mới đáp ứng Alfix. Kết quả là một, người dùng thân thiện và hướng tới tương lai trang web rõ ràng rằng Brander tốt nhất Alfix A / S để các bên liên quan khác nhau của công ty”.

anders
Anders Bertelsen Toft
Direktør / COO
Jesper Post Tønder

Đọc thêm
về quá trình đằng sau dự án này


Liên hệ:
Gọi 08 3820 9052
jerri@redweb.vn

Hãy liên lạc

Nhập thông tin liên lạc của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.Khách Hàng Liên Quan