ALOC – Website có phù hợp với công ty chúng tôi

Là một nhà cung cấp phần mềm dành riêng cho các thị trường tài chính, điều quan trọng là để xuất hiện chuyên nghiệp và đáng tin cậy trong thế giới kỹ thuật số. Khuôn mặt trên trang Web nên phản ánh tiêu chuẩn tương tự như các sản phẩm ALOC phát triển cho khách hàng.


 

Thiết kế hiện đại mà không bị quá thông minh

Thiết kế đồ họa đã được dựa trên thiết kế của nhãn hiệu hiện có và chuyển tiếp các yếu tố của cá nhân và bảng màu, nhưng với tiêu chuẩn hiện đại và một liên lạc hiện đại. Chúng tôi đã làm việc với màu tín hiệu như một sợi liên tục trong suốt các trang web mà là để tăng trải nghiệm người dùng.


Chiến lược nội dung dài hạn

Hiraki và cấu trúc cũng nghĩ ra và thiết kế liên quan đến chiến lược lâu dài với thị nội dung. Far từ tất cả các văn bản được đưa ra liên quan đến các sản phẩm phần mềm cá nhân và nghiên cứu trường hợp, và có thể có thêm nhiều chi nhánh để lâu dài. Các cấu trúc đã được thiết kế có thể liên tục thêm nội dung và trang đích mới nhận được nhiều hơn giá trị - và du khách như vậy, chất lượng hơn.


”Hợp tác của chúng tôi với Redweb chắc chắn đã dỡ bỏ hồ sơ trực tuyến của chúng tôi. Điều quan trọng đối với chúng ta để có được một nền tảng mà không chỉ là một "trang profile" trên web, nhưng thực sự hoạt động như một công cụ bán hàng và tạo ra các dẫn. Mong muốn nền tảng phải được duy trì một cách dễ dàng và linh hoạt của đội ngũ nội bộ của chúng tôi cũng là trọng ... Redweb có thông qua quá trình này, đưa vào công ty chúng tôi và thể hiện sự hiểu biết về thủ tục của chúng tôi, và chúng tôi cảm thấy trong tay an toàn trong hoạt động và phát triển liên tục."

CEO Kim 190x100
Kim Nørregaard Andreasen
CEO
Anders Trans Sørensen

Đọc thêm
về quá trình đằng sau dự án này


Liên hệ:
Gọi 08 3820 9052
jerri@redweb.vn

Hãy liên lạc

Nhập thông tin liên lạc của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.Khách Hàng Liên Quan