Ứng dụng Tidsregistrerings - HFH-Totalbyg

 

Tối ưu hóa afsgangene

Trong một doanh nghiệp nhỏ nghệ áp dụng nó để sử dụng thời gian một cách khôn ngoan. Các ứng dụng, mà bây giờ là một phần của "hộp công cụ" đã giảm thiểu các giờ hành chính mà là trong đăng ký của bảng chấm công. Những giờ bây giờ có thể được đầu tư vào các dự án của khách hàng thực sự, nơi thu nhập được. Các nhân viên đã có một công cụ dễ dàng dễ dàng sử dụng như một ưu tiên hàng đầu, mà còn cho phép bạn nhập vào giờ dự án trên các điều khoản của họ.

Bộ sưu tập trong suốt để dễ dàng biên chế

Các dữ liệu nhập sẽ được gửi một lần một tuần, nơi họ được thể hiện trong cả hai bảng tính và một tài liệu html kín. Nó làm cho nó dễ dàng để xử lý các dữ liệu và tính toán tiền lương của nhân viên.

Các dữ liệu cũng cung cấp cho một cái nhìn tổng quan về những giờ đã được dành cho mỗi. dự án. Điều này cho phép projektestimerne liên tục tối ưu hóa để đảm bảo dự án có lợi nhuận

Jerri K. Christiansen
Chief Operating Officer

Bạn cần tư vấn thêm?


Gọi (+84) 931 453 807
jerri@redweb.vn

Hãy liên lạc

Nhập thông tin liên lạc của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.