Plotind - spil

Chúng tôi đã phát triển một hệ thống phương tiện truyền thông lớn, được sử dụng cùng với những cuốn sách, Plot trong 3 đến lớp 5 tại trường tiểu học.


Jerri K. G. Christiansen
Chief Operating Officer

  Bạn cần tư vấn thêm?


Gọi (+84) 931 453 807
jerri@redweb.vn

Hãy liên lạc

Nhập thông tin liên lạc của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.

 

Học với chân

Không có nhiều giải pháp kỹ thuật số trong giáo dục, mà còn giúp con cái nhiệm vụ trong các ứng dụng cơ bản như word, excel và powerpoint. Nó sẽ được bật với Plotind.

Với Plotind cùng cuốn sách được sử dụng phổ biến ở Đan Mạch-giảng dạy, cùng với một niềm vui và trang web quản lý được. Ở đây có nhiệm vụ cho tất cả các chương của cuốn sách, và thường có trợ giúp cho cả giáo viên và học sinh thông qua video.

Ngoài ra, hệ thống này bao gồm hàng trăm hình ảnh, âm thanh, video và các mẫu mà học sinh có thể sử dụng để giải quyết các nhiệm vụ.


Một vũ trụ cho từng nhóm đối tượng

Chúng tôi đã phát triển thiết kế cho tất cả các lớp ba, và lập trình nó vào tất cả các trang web. Trong quá trình khởi động, chúng tôi đã dành nhiều thời gian đưa chúng tôi vào các học sinh ở mỗi cấp lớp. Có một sự khác biệt lớn giữa những gì bạn thích 'bout trong lần thứ 3 và lớp 5. Và điều này được phản ánh trong thiết kế.


Chúng tôi có với Redweb phát triển giảng dạy có nghĩa Plotind. Các phương tiện truyền thông là dễ dàng để sử dụng, và việc thiết kế và nội dung phù hợp với đối tượng mục tiêu.

Nó là một trợ giảng dạy mà chúng tôi tự hào và hài lòng với.


Redaktør Venke Vibe, Alineac

Anders Trans Sørensen

Đọc thêm
về quá trình đằng sau dự án này


Liên hệ:
Gọi 08 3820 9052
jerri@redweb.vn

Hãy liên lạc

Nhập thông tin liên lạc của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.