Quy tắc mới để tính thanh toán bằng thẻ tín dụng

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, bạn không được tính phí khách hàng của mình phí thanh toán dài hạn cho các khoản thanh toán được thực hiện bằng thẻ do EU phát hành. Vậy, bạn nên làm gì?

Hướng dẫn: Bạn nên làm gì với tư cách là chủ sở hữu web?

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, các quy tắc về phụ phí đang được sửa đổi như là một phần của Chỉ thị PSD2. Điều này có nghĩa là bạn không còn phải tính phí cho khách hàng của mình khi thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ được phát hành trong EU.

Các quy tắc mới để tính phí đã đặt ra hàng loạt các câu hỏi. Vì thế, hiệp hội các nhà giao dịch internet Đan Mạch FDIH và Cơ quan tiêu dùng đã xuất bản các hướng dẫn giúp bạn tìm ra những gì bạn bắt buộc phải làm.

Tìm hiểu Hướng dẫn của FDIHs tại đây

Xem bài viết về chủ đề tiêu dùng tại đây

DIBS, nơi xử lý 70% số tiền được giao dịch trong các trang web của Đan Mạch, cũng có một hướng dẫn mà bạn có thể đọc tại đây

Theo quy định mới áp dụng cho mỗi Ngày 1 tháng 1 năm 2018, bạn nên thay đổi thiết lập giải pháp thanh toán của mình. Làm cách nào để thay đổi thiết lập, nhà cung cấp cổng thanh toán của bạn có thể giúp bạn.

 

Bạn nên làm thế nào?

- Nó phụ thuộc vào nhà cung cấp cổng thanh toán của bạn.

Theo quy định mới áp dụng cho mỗi Ngày 1 tháng 1 năm 2018, bạn nên thay đổi thiết lập giải pháp thanh toán của mình.

Làm cách nào để thay đổi thiết lập, nhà cung cấp cổng thanh toán của bạn có thể giúp bạn. Không có phương pháp phổ biến để thiết lập các cổng, và do đó chúng tôi chỉ có thể khuyên bạn nên liên hệ với nhà cung cấp của mình, người có thể hướng dẫn bạn thêm trong quá trình này.

 

Liên kết đến các nhà cung cấp cổng được chọn

ePay    Dibs    QuickPay    Yourpay

 

LƯU Ý: Thay đổi này không áp dụng cho thẻ công ty hoặc thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ được phát hành bên ngoài EU, cũng như đối với American Express và Diners.