redWEB

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

Làm thế nào để tạo một trang 404 tốt trong Joomla – thông qua Sh404sef

Có nhiều lợi thế để có trang 404 phù hợp.

Cải thiện mức độ thân thiện với người dùng trên trang làm tăng cơ hội người dùng ở lại trên trang, mặc dù họ truy cập trang 404.

 

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một trang 404 thích hợp thông qua thành phần Sh404sef.

Ví dụ – Trang 404 của chúng tôi được tạo trong sh404sef:

vores 404

Ở đây chúng tôi một thời gian ngắn nói rằng một lỗi đã xảy ra, và sau đó chúng tôi trở lại một số gợi ý có liên quan đến url mà khách truy cập đã cố gắng tìm.

Trong trường hợp này, chúng tôi nhấn vào một URL có nội dung ”/joomla-optimering” và ở đây biến sh404SEF thành tự động và cố tìm các url khác chứa hai từ.Bằng cách này, người dùng sẽ hiển thị các bài viết có liên quan khác.

Cách thiết lập trang 404 trong Sh404sef

Tôi giả định rằng sh404sef được cài đặt. Nếu đây không phải là trường hợp, bạn có thể mua nó ở đây: https://weeblr.com/ – và bạn cũng có thể tìm thấy tài liệu về cách cài đặt và định cấu hình nó.

Khi Sh404sef được cài đặt, nó sẽ tự động tạo một trang 404 giống như sau:

standard 404

Nó là như vậy khá tốt, nhưng cũng có một chút nhàm chán và bằng tiếng Anh.

Nếu chúng ta muốn tạo ra văn bản của riêng mình bằng tiếng Đan Mạch thì chúng ta sẽ đi đến:

sh404sef->Cấu hình->Trang lỗi

Ở đây chúng ta sẽ tìm thấy các thiết lập này (Joomla 3.4 + Phiên bản sh404sef mới nhất):

lav 404 i sh404 sef

Ở đây chúng ta không nên thay đổi bất cứ điều gì.

Thay vào đó, hãy bấm “Trang 404 mặc định”.

Và ở đây chúng tôi có cơ hội tạo trang 404 của riêng mình:

default

Có tùy chọn sử dụng các thẻ nhất định:

koder

Ví dụ, chúng ta có thể tạo một cái như sau:

udvikling

Điều này cho chúng ta trang 404 trông giống như sau: